Kajtuś

ul. Ukraińska 8
54-401 Wrocław
Tel. kom. 506 411 469
Tel./fax 071/357 64 72

A A A

Prywatne przedszkole Kajtuś

 

Znajdujemy się w Wrocławiu, przy ul. Ukraińskiej 8. Działalność rozpoczęliśmy w roku szkolnym 1999/2000. W oparciu o założenia pedagogiki humanistycznej, staramy się stworzyć odpowiednią przestrzeń, w której dzieci mogą aktywnie rozwijać swój potencjał oraz poznawać świat. W przedszkolu dążymy do stworzenia ciepłej, przyjaznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpieczne, zrozumiane, akceptowane i szanowane. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego.

 

W przedszkolu we Wrocławiu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Nasi nauczyciele, są nie tylko doskonale przygotowani od strony merytorycznej, ale mają przede wszystkim otwarte umysły i serca, a praca z dziećmi jest ich życiową pasją. Zadania edukacyjne w naszej placówce są realizowane w oparciu o „ Program wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej - Wesołe przedszkole” (DKOW-5002-03-08). W przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach, podczas których:

 

 • wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym je świecie,
 • poszerzają zakres wiadomości o przyrodzie i środowisku,
 • poznają pojęcia matematyczne,
 • rozwijają umiejętność logicznego myślenia,
 • przygotowują się do nauki czytania i pisania,
 • kształtują wyobraźnię poprzez działania twórcze,
 • biorą udział w zajęciach ruchowych, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi fizycznemu.


W pracy z grupą , wykorzystujemy osiągnięcia współczesnej pedagogiki, stosując:

 

 • Pedagogikę Zabawy KLANZA,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 • elementy pedagogiki M. Montessori
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 • „Dziecięcą matematykę” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.


We Wrocławskim przedszkolu prowadzimy całoroczny cykl „ Książka mój przyjaciel”, w czasie którego, korzystając z bogatego księgozbioru, zapoznajemy dzieci z kanonem literatury dziecięcej, różnymi formami i gatunkami literackimi i zachęcamy do samodzielnego sięgania do książek. Staramy się , aby dzieci miały możliwość uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze, poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz udział w organizowanych zabawach okolicznościowych i wycieczkach. Przygotowujemy uroczystości i inscenizacje , związane z różnymi świętami, np. Dzień Babci i Dziadka, Jasełka , Wigilia Przedszkolna, Dzień Mamy i Taty itd. Dużą wagę przywiązujemy do aspektów wychowawczych, ucząc dzieci, jak współżyć w grupie, porozumiewać się, wyrażać swoje zdanie i emocje, co robić w sytuacjach konfliktowych.

 

W przedszkolu wychowujemy samodzielnego, twórczego, wszechstronnie rozwiniętego , przyszłego ucznia szkoły podstawowej. Kontakty z Rodzicami, których dzieci uczą się już obecnie w szkole podstawowej, potwierdzają skuteczność naszej pracy pedagogicznej. Służymy Rodzicom wsparciem i radą w różnych sytuacjach, związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka. Dążymy do tego, by przedszkole we Wrocławiu „Kajtuś” stanowiło miejsce przyjazne, w którym dzieci i rodzice czują się dobrze i bezpiecznie.